Koło PZW LIN - Czuby Lublin
http://www.linczubylublin.pzw.org.pl

Aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Aktualności | 2013-11-25 | Publikujący: Koło PZW LIN - Czuby Lublin

W dniu 24.11.2013 r. w Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej "Czuby" przy ul. Tatarakowej 26 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła "Lin-Czuby".

Na zebraniu obecni byli kierownik Administracji Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Czuby" Pan Jacek Kanios oraz z ramienia Zarządu Okręgu Pan Krzysztof Krystecki.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie walnego zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór komisji uchwał i wniosków

5. Przedstawienie sprawozdań:

 - zarządu koła

 - komisji rewizyjnej koła

 - sądu koleżeńskiego koła

6. Przedstawienie projektów planu pracy, kalendarza imprez sportowych oraz preliminarza budżetowego

7. Dyskusja

8. Podjęcie uchwał i wniosków wynikających z dyskusji

9. Zamknięcie walnego zebrania

Zdjęcia